Hiện nay mình thấy việc đăng ký thành viên rất khó khăn, phải liên lạc với admin thông qua điện thoại hoặc yahoo. Điều này gây bất tiện rất lớn, sỡ dĩ lý do phải làm việc đó là phòng chống các bot tự động đăng ký thành viên và post bài, tuy nhiêu nếu vì vậy mà phải đóng chức năng đăng ký thì không hay tí nào. Mình đóng góp vài ý kiến để giải quyết tình hình như sau :
Các biện pháp này phải thực hiện đồng thời mới mang lại hiệu quả cao.
1. Đổi tên file register.php thành một tên file bất kì nào đó, ví dụ dangky.php
2. Chèn thêm đoạn code này vào đầu file dangky.php
$config = ‘quangngaionline’;
$config = ‘123456’;
if ($_SERVER != $config || $_SERVER != $config){
header(‘WWW-Authenticate: Basic realm=”User : quangngaionline / Pass : 123456″‘);
header(‘HTTP/1.0 401 Unauthorized’);
echo ‘
Deny !
‘;
exit;
}
3. Sử dụng câu hỏi ngẫu nhiên cùng với Captcha. Khuyến cáo sử dụng reCaptcha.
http://www.google.com/recaptcha
4. Bật chức năng xác nhận thành viên đăng kí, những thành viên sau khi đăng kí phải được xác nhận qua email và được chính admin accept thì mới được active thành công.
5. Edit lại quyền của thành viên ban đầu, nếu chưa được 3 bài comment thì không cho open topic mới.
Đó là vài rules rất hữu hiệu trong việc phòng chống bot đăng ký. Bạn admin nên tham khảo rồi áp dụng 😀

One Response

  1. TrungKien
    Posted on 06/07/2012

Give a Comment