mình hát chay nên không được rõ. mình tặng các bạn trong diển đàn. chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ
http://www.nhaccuatui.com/m/K0hfcPSlSU

Comments (3)

  1. Kngoclan.lhu
    Posted on 07/11/2010
  2. sakura
    Posted on 09/11/2010
  3. Tony_Nguyen
    Posted on 21/03/2011

Give a Comment