Hùm vốn cùng anh chị em trên 4rum,0_M mở quán trà đá phục vụ nhu cầu giải khát vào mùa hè:36_1_28: nóng nực :36_1_30: cho anh chị em đi qua đi lại trên 4rum.Anh chị em ghé lại quán tâm sự ,hẹn hò và bàn luận chuyện thiên hạ thoải mái.Nói là quán trà chứ quán chúng tối phục vụ all yêu cầu giải khát của quý khách.
Hôm nay khai trưởng,quán trà xin đãi miễn phí 20ly đầu tiên.
Chúng ta xin giới thiệu.:valentine74:
Chủ quán là Omega_love
Quầy thu ngân lượng là Chicoi
Quản lý Thiên Ý
Tiểu nhị Chính Diemdangiam
Tiểu nhị phụ…đang tuyển..(yêu cầu: Nữ,dể thương,ăn nói nhỏ nhẹ,đi đứng lanh lẹ,học vấn ĐH..lương thỏa thuận)
Bao kê quán TK,PM:3D_4:

Comments (283)

 1. diendangiam
  Posted on 06/05/2011
 2. Pull_Man
  Posted on 06/05/2011
 3. Chi còi
  Posted on 06/05/2011
 4. Omega_love
  Posted on 06/05/2011
 5. Omega_love
  Posted on 06/05/2011
 6. sutrove
  Posted on 06/05/2011
 7. Omega_love
  Posted on 06/05/2011
 8. sutrove
  Posted on 06/05/2011
 9. nhocdethuong
  Posted on 07/05/2011
 10. Omega_love
  Posted on 07/05/2011
 11. Minh Thành
  Posted on 07/05/2011
 12. thiên ý
  Posted on 07/05/2011
 13. Minh Thành
  Posted on 07/05/2011
 14. Rio
  Posted on 07/05/2011
 15. zuka
  Posted on 07/05/2011
 16. Minh Thành
  Posted on 07/05/2011
 17. Minh Thành
  Posted on 07/05/2011
 18. Omega_love
  Posted on 07/05/2011
 19. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 20. Minh Thành
  Posted on 08/05/2011
 21. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 22. sutrove
  Posted on 08/05/2011
 23. tunghiaboy
  Posted on 08/05/2011
 24. Minh Thành
  Posted on 08/05/2011
 25. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 26. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 27. tunghiaboy
  Posted on 08/05/2011
 28. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 29. tunghiaboy
  Posted on 08/05/2011
 30. sutrove
  Posted on 08/05/2011
 31. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 32. sutrove
  Posted on 08/05/2011
 33. Minh Thành
  Posted on 08/05/2011
 34. zuka
  Posted on 08/05/2011
 35. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 36. thiên ý
  Posted on 08/05/2011
 37. Minh Thành
  Posted on 08/05/2011
 38. Omega_love
  Posted on 08/05/2011
 39. diendangiam
  Posted on 08/05/2011
 40. Omega_love
  Posted on 08/05/2011
 41. zuka
  Posted on 08/05/2011
 42. diendangiam
  Posted on 08/05/2011
 43. Omega_love
  Posted on 08/05/2011
 44. Omega_love
  Posted on 08/05/2011
 45. Chi còi
  Posted on 09/05/2011
 46. sutrove
  Posted on 09/05/2011
 47. Omega_love
  Posted on 09/05/2011
 48. Chi còi
  Posted on 09/05/2011
 49. thiên ý
  Posted on 09/05/2011
 50. zuka
  Posted on 09/05/2011
 51. Kimtuan172
  Posted on 09/05/2011
 52. Chi còi
  Posted on 09/05/2011
 53. thiên ý
  Posted on 09/05/2011
 54. thiên ý
  Posted on 09/05/2011
 55. Kimtuan172
  Posted on 09/05/2011
 56. thiên ý
  Posted on 09/05/2011
 57. Kimtuan172
  Posted on 09/05/2011
 58. Kim_BS
  Posted on 09/05/2011
 59. thiên ý
  Posted on 09/05/2011
 60. sutrove
  Posted on 09/05/2011
 61. thiên ý
  Posted on 09/05/2011
 62. Omega_love
  Posted on 10/05/2011
 63. thiên ý
  Posted on 10/05/2011
 64. Kimtuan172
  Posted on 10/05/2011
 65. thiên ý
  Posted on 10/05/2011
 66. Kimtuan172
  Posted on 10/05/2011
 67. Chi còi
  Posted on 10/05/2011
 68. thiên ý
  Posted on 10/05/2011
 69. Chi còi
  Posted on 10/05/2011
 70. Minh Thành
  Posted on 10/05/2011
 71. Chi còi
  Posted on 10/05/2011
 72. Chi còi
  Posted on 10/05/2011
 73. Omega_love
  Posted on 11/05/2011
 74. nhocdethuong
  Posted on 11/05/2011
 75. Omega_love
  Posted on 11/05/2011
 76. Chi còi
  Posted on 11/05/2011
 77. nhocdethuong
  Posted on 11/05/2011
 78. thiên ý
  Posted on 11/05/2011
 79. Minh Thành
  Posted on 11/05/2011
 80. Chi còi
  Posted on 11/05/2011
 81. Omega_love
  Posted on 11/05/2011
 82. zuka
  Posted on 11/05/2011
 83. Minh Thành
  Posted on 11/05/2011
 84. Minh Thành
  Posted on 11/05/2011
 85. Omega_love
  Posted on 11/05/2011
 86. Minh Thành
  Posted on 12/05/2011
 87. thiên ý
  Posted on 12/05/2011
 88. Omega_love
  Posted on 12/05/2011
 89. nhocdethuong
  Posted on 12/05/2011
 90. Omega_love
  Posted on 12/05/2011
 91. Chi còi
  Posted on 12/05/2011
 92. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 93. Minh Thành
  Posted on 13/05/2011
 94. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 95. nhocdethuong
  Posted on 13/05/2011
 96. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 97. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 98. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 99. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 100. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 101. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 102. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 103. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 13/05/2011
 104. Kimtuan172
  Posted on 13/05/2011
 105. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 106. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 107. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 108. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 109. nhocdethuong
  Posted on 13/05/2011
 110. Kimtuan172
  Posted on 13/05/2011
 111. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 112. Kimtuan172
  Posted on 13/05/2011
 113. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 114. Kimtuan172
  Posted on 13/05/2011
 115. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 13/05/2011
 116. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 117. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 118. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 119. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 120. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 121. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 122. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 123. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 124. cuongpnv
  Posted on 13/05/2011
 125. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 126. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 127. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 128. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 129. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 130. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 131. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 132. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 13/05/2011
 133. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 134. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 135. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 136. Kimtuan172
  Posted on 13/05/2011
 137. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 138. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 139. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 140. Kimtuan172
  Posted on 13/05/2011
 141. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 142. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 143. vinhtruong
  Posted on 13/05/2011
 144. Omega_love
  Posted on 13/05/2011
 145. Omega_love
  Posted on 14/05/2011
 146. thiên ý
  Posted on 14/05/2011
 147. sutrove
  Posted on 14/05/2011
 148. sutrove
  Posted on 14/05/2011
 149. Omega_love
  Posted on 14/05/2011
 150. Minh Thành
  Posted on 15/05/2011
 151. Kimtuan172
  Posted on 15/05/2011
 152. Chi còi
  Posted on 15/05/2011
 153. Omega_love
  Posted on 16/05/2011
 154. thiên ý
  Posted on 16/05/2011
 155. thiên ý
  Posted on 16/05/2011
 156. Minh Thành
  Posted on 16/05/2011
 157. nhocdethuong
  Posted on 16/05/2011
 158. thiên ý
  Posted on 16/05/2011
 159. thiên ý
  Posted on 16/05/2011
 160. vinhtruong
  Posted on 16/05/2011
 161. thiên ý
  Posted on 16/05/2011
 162. zuka
  Posted on 16/05/2011
 163. thiên ý
  Posted on 16/05/2011
 164. Minh Thành
  Posted on 16/05/2011
 165. Omega_love
  Posted on 17/05/2011
 166. nhocdethuong
  Posted on 17/05/2011
 167. thiên ý
  Posted on 17/05/2011
 168. QuangThanhQNG
  Posted on 17/05/2011
 169. thiên ý
  Posted on 18/05/2011
 170. vinhtruong
  Posted on 18/05/2011
 171. thiên ý
  Posted on 18/05/2011
 172. vinhtruong
  Posted on 18/05/2011
 173. thiên ý
  Posted on 18/05/2011
 174. Chi còi
  Posted on 18/05/2011
 175. Kimtuan172
  Posted on 18/05/2011
 176. thiên ý
  Posted on 18/05/2011
 177. Chi còi
  Posted on 18/05/2011
 178. Kimtuan172
  Posted on 18/05/2011
 179. Chi còi
  Posted on 18/05/2011
 180. Khế chua
  Posted on 18/05/2011
 181. Omega_love
  Posted on 19/05/2011
 182. Khế chua
  Posted on 19/05/2011
 183. Omega_love
  Posted on 19/05/2011
 184. Khế chua
  Posted on 19/05/2011
 185. thiên ý
  Posted on 19/05/2011
 186. Chi còi
  Posted on 19/05/2011
 187. Omega_love
  Posted on 19/05/2011
 188. Omega_love
  Posted on 19/05/2011
 189. thiên ý
  Posted on 19/05/2011
 190. Omega_love
  Posted on 19/05/2011
 191. nhocdethuong
  Posted on 19/05/2011
 192. Omega_love
  Posted on 19/05/2011
 193. Chi còi
  Posted on 19/05/2011
 194. Minh Thành
  Posted on 19/05/2011
 195. Chi còi
  Posted on 19/05/2011
 196. Kimtuan172
  Posted on 19/05/2011
 197. Omega_love
  Posted on 19/05/2011
 198. Khế chua
  Posted on 19/05/2011
 199. thiên ý
  Posted on 19/05/2011
 200. Omega_love
  Posted on 20/05/2011
 201. thiên ý
  Posted on 20/05/2011
 202. Kimtuan172
  Posted on 20/05/2011
 203. vinhtruong
  Posted on 23/05/2011
 204. QuangThanhQNG
  Posted on 23/05/2011
 205. Omega_love
  Posted on 24/05/2011
 206. thiên ý
  Posted on 24/05/2011
 207. Chi còi
  Posted on 24/05/2011
 208. Kimtuan172
  Posted on 24/05/2011
 209. Omega_love
  Posted on 25/05/2011
 210. thiên ý
  Posted on 25/05/2011
 211. Chi còi
  Posted on 25/05/2011
 212. 1chen_nam_ngu
  Posted on 25/05/2011
 213. Omega_love
  Posted on 27/05/2011
 214. Trung Vũ
  Posted on 27/05/2011
 215. Ku**Kin
  Posted on 28/05/2011
 216. Omega_love
  Posted on 28/05/2011
 217. Omega_love
  Posted on 28/05/2011
 218. Ku**Kin
  Posted on 28/05/2011
 219. thiên ý
  Posted on 28/05/2011
 220. Chi còi
  Posted on 28/05/2011
 221. Mr.Roul
  Posted on 28/05/2011
 222. Omega_love
  Posted on 28/05/2011
 223. Mr.Roul
  Posted on 28/05/2011
 224. MrDoan89
  Posted on 28/05/2011
 225. 1chen_nam_ngu
  Posted on 28/05/2011
 226. Omega_love
  Posted on 29/05/2011
 227. Chi còi
  Posted on 01/06/2011
 228. halynuong
  Posted on 01/06/2011
 229. thiên ý
  Posted on 01/06/2011
 230. Omega_love
  Posted on 01/06/2011
 231. Chi còi
  Posted on 01/06/2011
 232. Omega_love
  Posted on 01/06/2011
 233. Ku**Kin
  Posted on 04/06/2011
 234. Kimtuan172
  Posted on 04/06/2011
 235. thiên ý
  Posted on 04/06/2011
 236. thiên ý
  Posted on 04/06/2011
 237. Ku**Kin
  Posted on 04/06/2011
 238. thiên ý
  Posted on 04/06/2011
 239. Ku**Kin
  Posted on 04/06/2011
 240. thiên ý
  Posted on 04/06/2011
 241. thiên ý
  Posted on 06/06/2011
 242. Minh Thành
  Posted on 06/06/2011
 243. thiên ý
  Posted on 06/06/2011
 244. Kimtuan172
  Posted on 06/06/2011
 245. thiên ý
  Posted on 06/06/2011
 246. Kimtuan172
  Posted on 06/06/2011
 247. thiên ý
  Posted on 06/06/2011
 248. Omega_love
  Posted on 06/06/2011
 249. thiên ý
  Posted on 06/06/2011
 250. Omega_love
  Posted on 06/06/2011
 251. thiên ý
  Posted on 06/06/2011
 252. Omega_love
  Posted on 06/06/2011
 253. Ku**Kin
  Posted on 06/06/2011
 254. Omega_love
  Posted on 06/06/2011
 255. vinhtruong
  Posted on 07/06/2011
 256. thiên ý
  Posted on 07/06/2011
 257. Omega_love
  Posted on 07/06/2011
 258. Minh Thành
  Posted on 07/06/2011
 259. Chi còi
  Posted on 07/06/2011
 260. Chi còi
  Posted on 07/06/2011
 261. Da.fend
  Posted on 07/06/2011
 262. Omega_love
  Posted on 08/06/2011
 263. halynuong
  Posted on 08/06/2011
 264. thiên ý
  Posted on 08/06/2011
 265. halynuong
  Posted on 08/06/2011
 266. Ku**Kin
  Posted on 13/06/2011
 267. Chi còi
  Posted on 13/06/2011
 268. QuangThanhQNG
  Posted on 13/06/2011
 269. Ku**Kin
  Posted on 13/06/2011
 270. 1chen_nam_ngu
  Posted on 13/06/2011
 271. zuka
  Posted on 13/06/2011
 272. QuangThanhQNG
  Posted on 13/06/2011
 273. zuka
  Posted on 13/06/2011
 274. QuangThanhQNG
  Posted on 13/06/2011
 275. Ku**Kin
  Posted on 14/06/2011
 276. QuangThanhQNG
  Posted on 14/06/2011
 277. Omega_love
  Posted on 14/06/2011
 278. MrDoan89
  Posted on 14/06/2011
 279. 1chen_nam_ngu
  Posted on 14/06/2011
 280. Chi còi
  Posted on 14/06/2011
 281. MrDoan89
  Posted on 14/06/2011
 282. duongvidic
  Posted on 14/06/2011
 283. thiên ý
  Posted on 15/06/2011

Give a Comment