GIẢI ĐÁP “QUẢNG NGÃI IDOL”
Topic này là nơi tập hợp và giải đáp tất cả các thắc mắc về chương trình “Quảng Ngãi Idol”.
Các bạn có điều gì chưa hiểu, hay thắc mắc thì post vào đây, Ban Tổ Chức và những người liên quan sẽ giải đáp cho các bạn.
Khi cần liên hệ gấp, các bạn vui lòng liên hệ:
Smod: QuangThanhQNG – 0972.99.77.08

Comments (6)

 1. duylinh_07
  Posted on 29/06/2011
 2. QuangThanhQNG
  Posted on 30/06/2011
 3. thuongdt
  Posted on 30/06/2011
 4. TrungKien
  Posted on 30/06/2011
 5. TomiHappy
  Posted on 08/07/2011
 6. TrungKien
  Posted on 08/07/2011

Give a Comment