Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (DEZA) đang mời gọi các doanh nghiệp trong ngành nhựa đầu tư sản xuất, hình thành một cụm công nghiệp nhựa tại đây.
Theo ông Lê Văn Dũng, Phó ban quản lý DEZA, cảng quốc tế Gemadept – Dung Quất và sân bay Chu Lai đi vào hoạt động, và nhà máy Polypropylene Dung Quất đã vận hành sẽ hình thành những lợi thế của Dung Quất trong thu hút các nhà sản xuất các sản phẩm nhựa.
Tiếp cận nguồn nguyên liệu hạt nhựa tại chỗ được xem là một lợi thế cạnh tranh lớn khi đặt cơ sở sản xuất tại khu kinh tế Dung Quất.
Theo ông Dũng, trước mắt, PV Building – một công ty con của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sẽ tìm kiếm đối tác để cùng đầu tư một dự án sản xuất sản phẩm nhựa từ nguồn nguyên liệu hạt nhựa polypropylene Dung Quất.
Dự án được xây dựng trên diện tích 20 ha này sẽ là đòn bẩy để thu hút các nhà sản xuất nhựa khác vào đầu tư tại Dung Quất. Về lâu dài tại đây sẽ hình thành cụm công nghiệp nhựa.
DEZA cho biết sẽ nghiên cứu áp dụng một số ưu đãi về đất đai, đào tạo lao động, phát triển hạ tầng tiện ích phụ trợ … đồng thời phát triển một quỹ đất sạch dành cho các dự án nhựa.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Give a Comment