Diễn đàn sinh viên trường Đại học Pham Văn Đồng pdu.quangngai.vn
Được thành lập nhằm tạo ra sân chơi bổ ích , học tập trao dồi kinh nghiệm cho tất cả sinh viên Phạm Văn Đồng. Mời các bạn cùng nhau tham gia và phát triển 4rum http://pdu.quangngai.vn . Hãy giới thiệu cho bạn bè trong lớp và trong trường để tất cả sinh viên đều biết đến 4rum này
Thanks!

Give a Comment