Diển đàn mới thành lập đc 4 tháng nên Mình thay mặt BQT mời các bạn gần xa cũng như Sinh Viên trường ĐH PVĐ và các Trường khác ghé thăm và cùng giao lưu kết bạn,học hỏi.
http://www.itpdu.info
Thân!!!

Comments (3)

  1. thanhlilly
    Posted on 29/06/2011
  2. 1chen_nam_ngu
    Posted on 29/06/2011
  3. Lê Lâm Quỳnh Như
    Posted on 14/07/2013

Give a Comment