TÒA ÁN NQN
Nhiều bạn khi bị ban nick mà không rõ lý do vi phạm, cứ lập Topic để thắc mắc, gây tranh cãi và mất nhiều thời gian.
Topic này sẽ là nơi BQT công khai Danh Sách và Lý Do các bạn vi phạm.
Topic giúp cho thành viên biết được lỗi của mình để rút kinh nghiệm, đồng thời BQT đỡ tốn thời gian giải thích cho từng thành viên.
Thành viên BQT sau khi band thành viên thì vào Thông Báo trong topic này theo mẫu
+ Người Ban:……………………………….Yahoo:……………………………………………
+ Thành viên bị Ban:…………………………………………………………………………….
+ Thời gian bị Ban:………………………………………………………………………………
+ Lý do Ban:……………………………………………………………………………………….
Thành viên bị Ban có thắc mắc gì thì liên hệ với thành viên BQT qua yahoo để hỏi

One Response

  1. QuangThanhQNG
    Posted on 07/07/2011

Give a Comment