đây là một vài hình ảnh của những bạn trong đội văn nghệ của lớp thực phầm,trông những cô nàng điệu ghê
đang đợi người yêu!!

mình đi cấy đây!!!!!

trông mình được chưa vậy?cái này chụp buổi tối nên hơi mờ,mọi người thông cảm nha

đi cấy mới về!!!!!!


Comments (9)

 1. casauchua90
  Posted on 05/11/2010
 2. mr.haids
  Posted on 06/11/2010
 3. Binhtrong_k36
  Posted on 06/11/2010
 4. thanhlilly
  Posted on 06/11/2010
 5. behien20
  Posted on 06/11/2010
 6. behien20
  Posted on 06/11/2010
 7. trieu_maiquo
  Posted on 10/11/2010
 8. behien20
  Posted on 12/11/2010
 9. mr_noo
  Posted on 17/11/2010

Give a Comment