4VRfcjN4AnM
Kỷ niệm chương trình mùa hè xanh năm 2010 “Hướng về Lý Sơn” với sự tham gia hưởng ứng của hơn 100 sinh viên, học sinh Quảng Ngãi sinh sống và học tập khắp mọi miền tổ quốc.
Thông tin chi tiết xem tại đây http://quangngaionline.vn/qno/mua-he-xanh-2010-huong-ve-ly-son.html

Comments (3)

  1. Minh Thành
    Posted on 11/06/2012
  2. rainbow_qn
    Posted on 12/12/2012
  3. rainbow_qn
    Posted on 12/12/2012

Give a Comment