HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI TẠI TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05/12/2011
THÔNG BÁO
v/v ĐÃ BÁN HẾT VÉ CỦA 2 CHUYẾN XE XUÂN VỀ QUẢNG NGÃI NGÀY 15/1/2012


Hội đồng hương Quảng Ngãi tại trường CĐ Công Thương Tp.HCM tổ chức bán vé vào ngày 02/12/2011 đến nay đã hoàn tất. Nay, Hội thông báo đến các bạn chưa mua vé của Hội để biết. Nếu có nhu cầu mua xin hẹn lần sau.
Ban tổ chức có khả năng tổ chức 2 xe, không đáp ứng hết nhu cầu của các bạn. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã mua vé, đến với Hội chúng tôi trên chiếc xe yêu thương thăm tinh đồng hương.
TM.BTC HĐH QN CÔNG THƯƠNG
Hội trưởng
Nguyễn Đông

Give a Comment