TẬP THỂ SINH VIÊN – HỘI LHTN VIỆT NAM SƠN TỊNH TỊNH PHONG —–o0o—–
Số:…../KH-PH
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2011
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” LẦN I
Thực hiện chương trình công tác năm 2011 của Sinh Viên Sơn Tịnh và Hội LHTN VN Xã Tịnh Phong; thể theo tâm tư, nguyện vọng của toàn thể Sinh viên Quảng Ngãi về việc tổ chức chương trình lớn hỗ trợ quê nhà.
– Ban đại diện tập thể Sinh viên Sơn Tịnh và Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Tịnh, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức chiến dịch tình nguyện “Xuân Yêu Thương” lần I, năm 2011.
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Hướng về quê nhà, giúp đỡ những địa phương còn khó khăn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Hỗ trợ,chia sẽ, giúp đỡ bà con còn khó khăn, đảm bảo cho bà con có một cái tết nguyên đáng ấm cúng và đầy đủ
Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,tỏ lòng biết ơn của tuổi trẻ Quảng Ngãi đối với các anh hùng liệt sĩ đã quên mình hi sinh vì Tố Quốc
Giúp thanh niên Quảng Ngãi phát huy năng lực chuyên môn, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, sức trẻ của mình hỗ trợ quê hương.
Xây dựng phong trào thanh niên cống hiến sức trẻ vì quê hương
2. Yêu cầu:
3. Nội dung chương trình phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban đại diện sinh viên và xã Đoàn Tịnh Phong.
4. Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn đối với bà con quê nhà; có công trình, sản phẩm cụ thể trong chương trình
5. Tổ chức vận động và phát huy tối đa hiệu quả những đóng góp của các nhà hảo tâm để thực hiện chương trình
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian – Địa bàn:
6. Thời gian: Ngày 28 tháng 01 năm 2012 ( Nhằm ngày 26 tháng Chạp )
7. Địa bàn: xã Tịnh Phong, huyện Sơn TỊnh, tỉnh Quảng Ngãi
2. Lực lượng tham gia :
8. Đoàn viên – Sinh viên – Thanh niên Quảng Ngãi.
9. Số lượng: khoảng 50 chiến sĩ đến từ các trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh và 20 đoàn viên, thanh niên địa phương.
3. Nội dung chương trình:
10. Tổ chức thăm và tặng 10 suất quà cho các gia đình khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập.
11. Cùng với Đoàn viên, thanh niên và bà con địa phương ra quân tiến hành cải thiện đường giao thông liên thôn đã bị hư hại nặng.
12. Ra quân cùng với Đoàn viên, thanh niên của xã tiến hành thu dọn rác thải, vệ sinh nơi công cộng
13. Tổ chức tảo mộ liệt sĩ, dâng hương báo công tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Phong, Sơn Tịnh
14. Tổ chức dọn dẹp khuôn viên, nhà cửa cho các cụ già neo đơn, khó khăn
III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP HỖ TRỢ VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:
1. Đề nghị Hội LHTN Việt Nam Huyện Sơn Tịnh và Xã Tịnh Phong : giới thiệu và chỉ đạo các đơn vị đồng hành cùng chương trình.
2. Tập thể Sinh viên Sơn Tịnh tổ chức thực hiện chương trình: Chuẩn bị lực lượng, nội dung thực hiện, vận động tài trợ; liên hệ báo đài, các phương tiện truyền thông để quảng bá cho chương trình.
3. Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Tịnh: kết hợp tổ chức chương trình, lên chương trình cụ thể công việc, khảo sát tình hình địa phương, giúp đỡ đoàn hoàn thành tốt chiến dịch; chỉ đạo Đoàn xã Tịnh Phong phối hợp với Ban đại diện sinh viên xây dựng chương trình, chuẩn bị trang vật dụng, công cụ để thực hiện công việc
4. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Tịnh Phong: Tạo điều kiện phối hợp và thông báo, huy động bà con nhân dân phối hợp cùng thanh niên cùng ra quân sửa sang đường xá, làm vệ sinh môi trường chuẩn bị đón Tết nguyên đán.
IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ & TẬP TRUNG:
1. Đăng ký tham gia:
Địa điểm: Diễn đàn Sontinh1.com và Đại diện các khu vực
Thời gian: Từ 01/01/2012 đến 20/01/2012
2. Tập trung:
Địa điểm: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tịnh Phong.
Thời gian: 6h30’ ngày 28/01/2012 (nhằm ngày 26 tháng Chạp)
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Thời gian
Nội dung
Phụ trách
28/07/2011 – 07/08/2011
Lên kế hoạch và thống kê kinh phí
Nguyễn Thanh Điêp
18/10/2011 –
04/01/2012
Thông báo rộng rãi lên diễn đàn và các đại diện sinh viên Sơn Tịnh. Thành lập Ban Tổ Chức
Ban Tổ Chức
05/01/2012 – 09/01/2012
Gửi bản kế hoạch về huyện Đoàn Sơn Tịnh để hoàn thiện bản kế hoạch phối hợp
Nguyễn Thanh Điệp – Huyện Đoàn Sơn Tịnh
10/01/2012 –
21/01/2012
– Tiến hành đăng ký tình nguyện viên và các công việc chuẩn bị cho chương trình. Vận động thêm nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm
Ban Tổ Chức
22 /01/2012 – 27/01/2012
Kiểm tra, hoàn thiện lại tất cả các công tác chuẩn bị
Ban Tổ Chức
28/01/2012
Thực hiện chương trình đúng với nội dung và tinh thần đề ra
Ban Tổ Chức

UB. HỘI LHTN VN XÃ TỊNH PHONG CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Bùi Văn Thắng
TM. HỘI SINH VIÊN SƠN TỊNH. Trưởng Ban Tổ Chức ( Đã ký ) Nguyễn Thanh Điệp
Nơi nhận:
TT Huyện đoàn Sơn Tịnh
BTK Hội LHTN VN Xã Tịnh Phong
– UBND huyện Báo cáo
– Ban dân vận Xã Ủy
– UB MTTQ VN Xã
– Lưu: Hội SV Sơn Tịnh và VP Xã Tịnh Phong

Give a Comment