HỘI SINH VIÊN – HỘI LHTN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI XÃ TỊNH PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH
“XUÂN YÊU THƯƠNG LẦN I”
Thời gian
Nội dung
Thực hiện
6h – 6h30
Tất cả tập trung tại cổng trường Sơn Tịnh 1sau đó di chuyển ra ủy ban nhân dân xã Tịnh Phong
Hội Sinh Viên Quảng Ngãi
(Số lượng 50 sinh viên)
6h30 – 7h30
Di chuyển đến Nghĩa Trang Liệt sĩ xã Tịnh Phong ,Huyện Sơn Tịnh
Hội Sinh Viên Quảng Ngãi
7h30 – 8h15
Làm lễ ra quân:
– Ổn định tổ chức
– Chào cờ (quốc ca, mặc niệm, hồn tử sĩ)
– Dâng hương.
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– Phát biểu đại diện SV
– Phát biểu của Lãnh đạo xã Tịnh Phong, lãnh đạo huyện Sơn Tịnh( nếu có)
– Tặng 10 xuất quà cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.
– Phát biểu của nhà tài trợ (nếu có)
Huyện Hội
8h15 – 11h30
– Làm sạch đẹp Nghĩa Trang Liệt Sỹ, thắp hương các mộ liệt sĩ
– Cùng bà con xã Tịnh Phong phát quang, bồi đắp tuyến đường liên xã.
– Thăm tặng 02 xuất quà cho 02 gia đình chính sách
– Giúp bà con khó khăn, neo đơn tu sữa nhà cửa ( tặng quà tết )
Hội SV: 55, Địa phương: 15.

Hội SV: 55; Địa phương: 15.
Hội SV: 04, Địa phương 02, Huyện Hội 02.
11h30 – 13h30
– Tập trung về Hội trường UBND xã Tịnh Phong nghĩ ngơi, cơm trưa, sinh hoạt tập thể.
Hội sinh viên, Huyện Hội
13h30 – 15h30
– Phát quan, vệ sinh, làm đẹp đường giao thông nông thôn .
– Thăm tặng 03 xuất quà cho 03 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hội SV: 50, Địa phương: 15.
Hội SV: 50; Địa phương: 15.

Hội SV: 04, Địa phương 02, Huyện Hội 02.
15h30 – 16h30
+ Tập trung về sân UBND Thôn Thế Lợi tổng kết, sinh hoạt:
+ Báo cáo kết quả hoạt động trong ngày.
+ Đại diện lãnh đạo xã Tịnh Phong trao bằng khen Tập thể cho tập thể sinh viên Sơn Tịnh.
+ Đại diện sinh viên tặng giấy khen cho nhưng cá nhân tiên tiến hoàn thành tốt chương trình
+ Giao lưu văn nghệ giữa sinh viên và đoàn viên thanh niên địa phương
+ Trao giấy chứng nhận Tình Nguyện cho tất cả sinh viên
+ Phát biểu của Huyện Hội Sơn Tịnh.
+ Sinh hoạt cộng đồng


Đại diện Hội sinh viên Quảng Ngãi
Đại diện lãnh đạo địa phương

Đại diện huyện Hội Sơn Tịnh

16h30
Kết thúc

Give a Comment