Nói đến 5 từ: diễn đàn người Quảng Ngãi thì không nhỏ, bởi bao hàm cả cộng đồng người con đất Quảng kể cả tầng lớp sinh viên, HS, nhưng vào diễn đàn thì thấy thiết kế hẹp quá, còn gọn hơn Blog cá nhân nữa, để post bài thoả mái một tí, hơn nữa đây là một diễn đàn nhiều người tham gia, đề nghị BQT điều chỉnh lại kích cỡ rộng rãi như các diễn đàn bạn. Tôi góp ý cùng BQT một cách chân tình nhằm đưa diễn đàn lên tầm vóc cao hơn tương xứng với tên diễn đàn của cộng đồng người Quảng Ngãi.
Cảm ơn BQT.
Email:
phantu1962@yahoo.com.vn.

Comments (2)

  1. infotech_911
    Posted on 20/12/2011
  2. TrungKien
    Posted on 20/12/2011

Give a Comment