UDiễn đàn QNO lúc này rất nghèo nàn về nội dung ,thấy toàn quảng cáo , mà lại đặt không đúng chổ . Đáng lí ra phải đăng ở mục ” Quảng bá, giới thiệu sản phẩm ” Thế mà lại thấy đăng hầu hết ở mục ” Tin tức trong nước ” là không hợp lí .”Tin tức trong nước” không phải là chổ để quảng cáo !
* Đề nghị BQT xem lại chuyện này !
Xem màn hình toàn diễn đàn .Chụp lúc 6h ngày 21 /11/2011

One Response

  1. TrungKien
    Posted on 21/11/2011

Give a Comment