Trong một lần về quê mình có ghé Nghĩa Phú và tìm cho được quán Don của cô Thi.. được biết là quán này là quán Don ngon nhất ở Quảng hiện nay nhưng quán rất là đơn giản…. nhìn là đã thấy chữ dân dã chính hiệu rồi…anh em à..
Phải chạy lanh uanh mãi mới tìm được quán này.. nó không có biển hiệu cũng không PR gì cả….
Chạy mất 15oKm mới được ăn 1 to Don nhưng không uổng công tí nào…
Mời anh em thưởng thức nhé…
Nói nhiều mất hay…
Xem hình sẽ rõ…..

Nhìn thôi….mà đã…thấy…..:)

Tiếp nè…

Một góc của quán…

Hấp dẫn quá đi….


Comments (27)

 1. Noicuoichantroi
  Posted on 01/01/2012
 2. Minh Thành
  Posted on 01/01/2012
 3. Noicuoichantroi
  Posted on 01/01/2012
 4. voloi_55
  Posted on 01/01/2012
 5. Noicuoichantroi
  Posted on 01/01/2012
 6. QuangThanhQNG
  Posted on 06/01/2012
 7. QuangThanhQNG
  Posted on 06/01/2012
 8. Minh Thành
  Posted on 06/01/2012
 9. phunghoang
  Posted on 06/01/2012
 10. QuangThanhQNG
  Posted on 06/01/2012
 11. sutrove
  Posted on 06/01/2012
 12. Noicuoichantroi
  Posted on 06/01/2012
 13. Noicuoichantroi
  Posted on 06/01/2012
 14. Noicuoichantroi
  Posted on 06/01/2012
 15. QuangThanhQNG
  Posted on 10/01/2012
 16. Minh Thành
  Posted on 10/01/2012
 17. Noicuoichantroi
  Posted on 10/01/2012
 18. phunghoang
  Posted on 11/01/2012
 19. Minh Thành
  Posted on 11/01/2012
 20. Noicuoichantroi
  Posted on 12/01/2012
 21. Noicuoichantroi
  Posted on 12/01/2012
 22. phunghoang
  Posted on 12/01/2012
 23. Noicuoichantroi
  Posted on 12/01/2012
 24. Minh Thành
  Posted on 13/01/2012
 25. QuangThanhQNG
  Posted on 13/01/2012
 26. Minh Thành
  Posted on 13/01/2012
 27. Myvisa
  Posted on 26/09/2012

Give a Comment