Omega_love …… Đà Nẵng…..Hội An cùng 1 show pic nhé.
Đây là show pic đầu tiên của O_L trên 4rum kể từ ngày tham gia 4rum.
Mong anh chị em chém nhẹ tay.
…Đà Nẵng……..


…….Hội An……
Cửa hàng bán những mặc hàng kỉ niệm tại Hội An.


………Hoa Đăng chuẩn bị thả xuống dòng sông…….

Comments (8)

 1. Kimtuan172
  Posted on 16/07/2011
 2. 1chen_nam_ngu
  Posted on 16/07/2011
 3. Chi còi
  Posted on 17/07/2011
 4. Rªµ...Çãï
  Posted on 17/07/2011
 5. Omega_love
  Posted on 17/07/2011
 6. Rªµ...Çãï
  Posted on 18/07/2011
 7. Omega_love
  Posted on 18/07/2011
 8. Rªµ...Çãï
  Posted on 18/07/2011

Give a Comment