Up vài kỉu của tt cho pakon chém chơi nà…
Pic 1:

Mình làm điệu thế nì được chưa nhả???:hoa:
Pic 2 :

Ngầu chứ? thèn nào nhào zô ta xen tay áo oài đó nhá :cuteonion43::cuteonion43:
Pic 3:

Cô e kia xinh quá mày ơi…tao nhìn mà mún chảy…:shiver::shiver::shiver:
Pic 4:

zả tao đây…zả tao cái hộp…chơi chèn ta thía hả :36_1_4::36_1_4:
Pic 5:

Ta đã nói ta đẹp hơn oài mà thèn tunghiaboy nì cứ đòi tranh mãi mệt..mà thui chụp chung fát cho tình củm :tt1::tt1:


Giống nhau nhỉ ?
Hjx… Tử thần ơi, cc đã up oài có gì đừng bức xúc nhá!!!đừng chém cc nhá :cute:
Pakon thì nhà ôô chém tt đi, mạnh zào, chém từ trên chém xún, chém ngang chém dọc tuốt đi nào :36_7_11::36_7_11::36_7_11:

Comments (44)

 1. Chi còi
  Posted on 03/11/2010
 2. zuka
  Posted on 03/11/2010
 3. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 03/11/2010
 4. VipBoy
  Posted on 03/11/2010
 5. Chi còi
  Posted on 03/11/2010
 6. Kim_BS
  Posted on 03/11/2010
 7. zuka
  Posted on 03/11/2010
 8. Khế chua
  Posted on 03/11/2010
 9. zuka
  Posted on 03/11/2010
 10. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 03/11/2010
 11. Chi còi
  Posted on 03/11/2010
 12. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 03/11/2010
 13. Chi còi
  Posted on 03/11/2010
 14. Khế chua
  Posted on 03/11/2010
 15. banto
  Posted on 03/11/2010
 16. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 03/11/2010
 17. Chi còi
  Posted on 03/11/2010
 18. Khế chua
  Posted on 03/11/2010
 19. Chi còi
  Posted on 03/11/2010
 20. Xuân Ngạn
  Posted on 03/11/2010
 21. Rio
  Posted on 03/11/2010
 22. casauchua90
  Posted on 03/11/2010
 23. congake1990
  Posted on 03/11/2010
 24. Khế chua
  Posted on 03/11/2010
 25. QuangThanhQNG
  Posted on 03/11/2010
 26. hoangdiep18
  Posted on 03/11/2010
 27. Binhtrong_k36
  Posted on 03/11/2010
 28. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 03/11/2010
 29. lapdog
  Posted on 03/11/2010
 30. zuka
  Posted on 03/11/2010
 31. brianhoang
  Posted on 03/11/2010
 32. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 03/11/2010
 33. zuka
  Posted on 03/11/2010
 34. myhang172
  Posted on 04/11/2010
 35. Chi còi
  Posted on 04/11/2010
 36. Xuân Ngạn
  Posted on 04/11/2010
 37. Xuân Ngạn
  Posted on 04/11/2010
 38. tunghiaboy
  Posted on 04/11/2010
 39. ParkJiJongII
  Posted on 06/11/2010
 40. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 06/11/2010
 41. ParkJiJongII
  Posted on 06/11/2010
 42. huongsen
  Posted on 06/11/2010
 43. baby_rong
  Posted on 23/12/2010
 44. lonely_girl
  Posted on 06/01/2011

Give a Comment