Hi all !!!
Bạn nào đang ở Quảng Ngãi, off cafe buổi để giao lưu kết bạn đi nha. Ai có đi thi để lại phone và yahoo nha !!!

Comments (2)

  1. xuongrongxanh
    Posted on 05/03/2012
  2. thanhlilly
    Posted on 05/03/2012

Give a Comment