Triệu phú tàu hũ

Đinh Tuấn Ân – một chàng trai Quảng Ngãi, quyết định bỏ tấm bằng đại …